Kunskapsresursen är ett familjeföretag med flera olika verksamheter, bland annat konsulttjänster genom ArbetsMiljöResursen och populärvetenskapliga föreläsningar från Dr. Erik Billing, www.cognitionreversed.com.